تماس با ما

هر نوع سوالی در رابطه با شرکت و یا خدمات ما دارید، تماس بگیرید.

تابش تجهیز آزما.
ایران، تبریز، شهرک صنعتی غرب، ،
09146539032
info@tabeshtajhiz.com
نقشه های گوگل